Sprawozdania finansowe


2021

Bilans

Informacja dodatkowa

Załączniki do Informacji dodatkowej

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu Jednostki
 

 

2020

Bilans

Informacja dodatkowa

Załączniki do Informacji dodatkowej

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu Jednostki

 

2019

Bilans
Informacja dodatkowa
Załączniki do Informacji dodatkowej
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w funduszu Jednostki

2018Załączniki:

udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, wytworzono: 2021/03/30, odpowiedzialny/a: Barbara Rajnert-Makowska, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2022/06/10 09:05:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2022/06/10 09:05:51 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2022/06/10 09:04:18 modyfikacja wartości
Barbara Rajnert-Makowska 2021/06/10 09:29:24 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2020/07/06 12:17:27 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2020/07/06 12:16:05 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2020/07/06 12:15:14 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2019/04/23 13:54:14 nowa pozycja