BIP Miejskiej Jednostki Obsługi GospodarczejMiejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie działa w oparciu o Uchwałę NR IX/N/1391/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 04 listopada 2010 r. z późn. zm. na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).


Forma prawna - Jednostka budżetowa pod nazwą Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie
 

 


Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin


tel. +48 91 424 5314
fax +48 91 424 5805
email: sekretariat-mjog@mjog.szczecin.pl


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, wytworzono: 2023/10/11, odpowiedzialny/a: Barbara Rajnert-Makowska, wprowadził/a: Barbara Rajnert-Makowska, dnia: 2023/11/06 08:24:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Barbara Rajnert-Makowska 2023/11/06 08:24:06 modyfikacja wartości
Barbara Rajnert-Makowska 2023/11/06 07:59:46 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/11/06 13:57:03 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/26 10:11:47 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/26 10:10:48 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/24 13:04:38 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/24 12:08:18 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/24 12:07:19 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/24 12:06:26 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/24 12:05:40 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/24 08:57:00 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 13:51:33 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 13:51:05 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 13:31:59 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 13:22:15 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 13:17:42 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 13:01:58 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 12:03:04 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 12:00:07 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 11:55:36 nowa pozycja