O SerwisieSerwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej został utworzony zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112), poz. 1198. oraz w myśl rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619).


Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, na której udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej) zobowiązany do tego ustawą.
"Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej niniejszego serwisu internetowego.
"BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.
W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.
W lewym panelu ekranu znajduje się menu, czyli wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.
W prawej, górnej części ekranu znajduje się moduł wyszukujący umożliwiający znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.

Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.


Instrukcja korzystania z BIP

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez ogólnopolską stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej, posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl, według menu przedmiotowego lub spisu podmiotów Biuletynu.
Strona, na której się znajdujemy, jest jedną z podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej i zawiera informacje dotyczące Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie. Stronę obsługuje się w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi zasadami obsługi stron internetowych.

Informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych. Strony Biuletynu redaguje się w sposób umożliwiający modyfikacje menu przedmiotowego, a także uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa Biuletyn.

Podmioty wyznaczają pracowników odpowiedzialnych za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji a także dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej stronie Biuletynu.
Pracownicy powinni posiadać indywidualny zewnętrzny identyfikator (informacje o osobach odpowiedzialnych za informacje i redagujących je znajdują się w stopce danej strony) a prezentowane informacje są udostępniane do pobrania i wydrukowania.

Serwery stron Biuletynu ochraniane są przez moduł bezpieczeństwa. Informacje zgromadzone w bazie danych strony głównej Biuletynu oraz informacje publiczne zgromadzone na podmiotowych stronach Biuletynu kopiuje się systematycznie na odrębne elektroniczne nośniki informacji, nie rzadziej niż raz na dobę.udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, wytworzono: 2018/10/23, odpowiedzialny/a: Patrycja Walburg, wprowadził/a: Patrycja Walburg, dnia: 2018/11/08 07:18:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycja Walburg 2018/11/08 07:18:34 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/30 08:27:48 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/26 10:42:45 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/24 12:59:40 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/24 12:40:36 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 13:15:50 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2018/10/23 12:54:30 nowa pozycja