Ogłoszenie o wyniku postępowania na sprzedaż składnika majątku ruchomego


Szczecin, dnia 22 sierpnia 2023 r.


OG Ł O S Z E N I E
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego
na sprzedaż składnika majątku ruchomego

 

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej działając na podstawie Zarządzenia nr 39/2012 Dyrektora Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej z dnia 26.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego, będącego
w posiadaniu Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie” przeprowadziła przetargi pisemne na sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Mondeo, rok prod. 2011 oraz samochodu osobowego marki Opel Antara, rok prod. 2015.

1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonała komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej Nr 14 z dnia 11 maja 2023 r.

2. Posiedzenie komisji wraz z planowanym otwarciem ofert odbyło się dnia 18 sierpnia 2023 r. o godz. 1130 , w siedzibie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej, przy
pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie.

3. Na ogłoszone postępowania przetargowe wpłynęły następujące oferty:

1) na sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Mondeo, rok prod. 2011 złożono jedną ofertę:
Oferowana cena: 19 009,00 PLN brutto
Oferent spełnił wszystkie wymagane warunki, zaproponowana cena przekracza cenę minimalną – 18 400,00 zł;

2) na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Antara, rok prod. 2015 złożono jedną ofertę:
Oferowana cena: 45 377,00 PLN brutto
Oferent spełnił wszystkie wymagane warunki, zaproponowana cena przekracza cenę minimalną – 43 300,00 PLN brutto. 

Data publikacji: 2023/08/22
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie , wytworzono: 2023/08/22, odpowiedzialny/a: Barbara Rajnert-Makowska, wprowadził/a: Barbara Rajnert-Makowska, dnia: 2023/08/22 08:30:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Barbara Rajnert-Makowska 2023/08/22 08:30:41 nowa pozycja