Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021


 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Remont korytarzy na I piętrze w skrzydle lewym wraz z klatką schodową

robota budowlana

tryb podstawowy

371 544,72

II

2

Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organiacyjnych oraz instytucji kultury

dostawa

tryb podstawowy

9 600 000,00

III

3

Aranżacja Ogrodu Urzędu Miasta

robota budowlana

tryb podstawowy

325 203,25

III

4

Usługi telekomunikacyjne - centrala telefoniczna na lata 2022 - 2023

usługa

tryb podstawowy

260 162,60

III

5

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

usługa

tryb podstawowy

190 000,00

III

6

Dystrybucja energii elektrycznej na lata 2022 - 2023

usługa

wolna ręka

813 008,13

IV

7

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków na lata 2022 2023

dostawa

wolna ręka

203 252,03

IV

8

Dostawa papieru, kartonu, wyrobów z papieru i tektury oraz galanterii biurowej

dostawa

tryb podstawowy

217 000,00

IV

9

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

dostawa

tryb podstawowy

162 600,00

IV

10

Dostawa artykułów higienicznych

dostawa

tryb podstawowy

165 544,00

IV


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, wytworzono: 2020/12/22, odpowiedzialny/a: Barbara Rajnert-Makowska, wprowadził/a: Barbara Rajnert-Makowska, dnia: 2020/12/28 11:14:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Barbara Rajnert-Makowska 2020/12/28 11:14:34 modyfikacja wartości
Barbara Rajnert-Makowska 2020/12/28 11:09:36 modyfikacja wartości
Barbara Rajnert-Makowska 2020/12/28 09:38:14 modyfikacja wartości
Barbara Rajnert-Makowska 2020/12/28 09:27:29 modyfikacja wartości
Barbara Rajnert-Makowska 2020/12/28 09:25:08 modyfikacja wartości
Barbara Rajnert-Makowska 2020/12/28 09:24:49 modyfikacja wartości
Barbara Rajnert-Makowska 2020/12/28 09:09:02 nowa pozycja