Sprawozdania finansowe


2019

Bilans
Informacja dodatkowa
Załączniki do Informacji dodatkowej
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w funduszu Jednostki

2018


Załączniki:

udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, wytworzono: 2019/04/23, odpowiedzialny/a: Patrycja Walburg, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2020/07/06 12:17:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2020/07/06 12:17:27 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2020/07/06 12:16:05 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2020/07/06 12:15:14 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2019/04/23 13:54:14 nowa pozycja